Courses found: 1

NVIDIA
RSS feed
Course
Description
Dates
1
182256_fcfe
182256_fcfe
Dr. G'ofurjon Ibragimov Fizika-matematika fanlari doktori
Udemy
Uz Free
Course added: 23 March 2014
E'tiboringizga havola qilinayotgan ushbu video-darslar maktab matematikasini o’rgatishga qaratilgan. Undagi darslar asosan o’tilgan mavzularni esga olmoqchi bo’lgan, maktab matematikasini mustaqil o’rganmoqchi bo’lgan o’quvchilarga mo’ljallangan bo’lsada undan maktab o’qituvchilari ham foydalanishlari...
Free scheduleKnow a course absent here? Share with us


© 2013-2019